Vybrané nástroje pro systematické řešení problémů kvality

8D a další nástroje pro systematické řešení problémů kvality

Určeno pro: pracovníky kvality a technologie na úrovni „expert“

Rozsah: 1 den (s možností rozšíření na 2 dny, podle časových možností a rozsahu „modelového“ problému)

Cíl: pochopit princip metody 8D a naučit se ji používat v praxi, včetně metod pro nalezení kořenové příčiny „5x proč“ a „Ishikawa“

Stručný obsah školení / workshopu

Teoretická část

1) Zahájení školení; výběr vhodného konkrétního („modelového“) výrobku & problému pro praktickou část školení

2) Opakování (viz školení č. 1: co je to kvalita?, co je to shoda/neshoda; znaky kvality, splnění / nesplnění specifikací; co je to proces?; co je to cyklus trvalého zlepšování – PDCA?)

3) Co je to reklamace a co je jejím cílem?; typy reklamací (zákaznická / dodavatelská / interní)

4) Systematika řešení reklamací a metoda 8D

5) Jednotlivé kroky metody 8D (s důrazem na pomůcky pro nalezení kořenové příčiny; metody „5x proč“ a „Ishikawa“)

6) Poznámka: rozdíly v aplikaci metody 8D u jednotlivých výrobců v automotive; zákaznické portály

7) Poznámka: metoda DMAIC jako „příbuzná“ metody 8D

Praktická část

1) Společné cvičení – demonstrace použití metody 8D na zvoleném příkladu konkrétního („modelového“) výrobku & problému z každodenní praxe účastníků (s důrazem na praktické použití metod pro nalezení kořenové příčiny „5x proč“ a „Ishikawa“)

2) Alternativně: test nabytých znalostí, společná diskuse & vyhodnocení testu

Diskuse & závěr školení / workshopu