Školení a workshopy

Chybí Vašim lidem důležité znalosti?

Chcete, aby danou problematiku opravdu pochopili?

Potřebujete pomoci s praktickou aplikací získaných znalostí?

Všechny mé semináře / workshopy jsou co nejvíce spjaty s praxí. Toho dosahuji tak, že:

1) Sdílím s účastníky své zkušenosti ze své praxe manažera a auditora

2) Součástí každého semináře je (kromě teoretického úvodu do příslušného tématu) praktická aplikace nabytých znalostí formou cvičení, workshopů apod.

Všechna zde uvedená školení / workshopy rádi realizujeme pro Vaše zaměstnance jako firemní („in-house“) školení. V Plzni rovněž pořádáme otevřená školení (konkrétní termíny v závislosti na aktuální poptávce).