Metoda FMEA v praxi

Určeno pro: pracovníky kvality, technologie apod.

Rozsah: 2 dny (+ případně i delší, podle časových možností a rozsahu moderované FMEA – viz druhý den školení / workshopu)

Cíl: pochopit princip metody FMEA a naučit se ji používat v praxi

Stručný obsah školení / workshopu:

Teoretická část

1) Zahájení školení; výběr vhodného konkrétního („modelového“) výrobku pro praktickou část školení (viz druhý den školení / workshopu)

2) Úvod do metodiky FMEA (co je to FMEA?; historie FMEA; přínosy a důvody použití FMEA)

3) Typy FMEA (DFMEA, PFMEA)

4) Základní cyklus FMEA

5) Pět kroků tvorby FMEA (analýza struktury; analýza funkcí; analýza poruch; analýza opatření; optimalizace); role moderátora FMEA

6) Struktura formuláře FMEA (rozdíl přístupů IATF vs. VDA)

7) Postup zavedení metodiky FMEA v závodě (rozsah činností; členové FMEA-týmu; DFMEA / PFMEA; způsob / četnost aktualizace atd.)

8) Vytvoření (resp. revize) vlastního formuláře FMEA

9) Vytvoření (resp. revize) vlastní metodiky hodnocení FMEA

10) Výběr vhodného „modelového“ výrobku pro FMEA, dokumentace k jeho popisu atd.

Praktická část:

1) Praktická ukázka tvorby (resp. revize) a vyhodnocení PFMEA na několika jejích prvcích pro vybraný konkrétní výrobek; praktická ukázka role moderátora FMEA (předvedeno lektorem)

2) Alternativně: test nabytých znalostí, společná diskuse & vyhodnocení testu

Diskuse & závěr školení / workshopu