Formel Q – specifické požadavky skupiny VW na dodavatelský řetězec

Určeno pro: vybrané pracovníky kvality, příp. technologie na úrovni „expert“

Rozsah: 2 dny

Cíle:

seznámit se se specifickými požadavky skupiny VW na dodavatelský řetězec a naučit se je správně zavést / interpretovat v praxi

naučit se správně provádět a vyhodnocovat D/TLD samoaudit

Stručný obsah školení / workshopu:

1) Zahájení školení; výběr vhodného konkrétního („modelového“) výrobku pro praktickou část školení (simulaci D/TLD samoauditu)

2) Výklad obsahu, příklady z praxe a praktické použití v průběhu životnosti výrobku dokumentů – specifických požadavků skupiny VW:

3) Formel Q Konkret

4) Formel Q Způsobilost / Formel Q Způsobilost Software

5) Formel Q Nové díly Integral

6) Formel Q Způsobilost Příloha

7) Nástroje rozvoje dodavatelů skupiny VW (Audit subdodavatele, Potenciální analýza, Audit produktu, Audit procesu, Technická revize, Problémová analýza, Aplikační revize); příklady použití

8) Hodnocení kvalitativní způsobilosti, výsledky zařazení, eskalační postupy

9) Požadavky na provádění potenciálních analýz, procesních auditů a samoauditů podle VDA 6.3, auditů produktu podle VDA 6.5: výběr skupin výrobků, klasifikace chyb, výsledky zařazení, zlepšovací program, eskalační postupy atd.

10) Výklad a diskuse dodatečných požadavků skupiny VW na provádění auditů podle VDA 6.3 (viz Formel Q Způsobilost Příloha)

11) Požadavky na zajištění zralosti produktů a náběh série: hodnocení přijatelnosti nabídky, stupně zralosti, vzorkování, vícestupňová přejímka dvoudenní produkce

12) Požadavky na zajištění kvality dílů s dokumentační povinností, D/TLD samoaudity

13) Simulace provedení a vyhodnocení D/TLD samoauditu na konkrétním výrobku

V průběhu celého školení, v rámci jednotlivých kapitol: porovnání požadavků se skutečným stavem jejich zavedení v závodě, s doporučeními lektora pro případné změny / zlepšení

Alternativně: test nabytých znalostí, společná diskuse & vyhodnocení testu

Diskuse & závěr školení / workshopu