Co je to ta kvalita?

Určeno pro: pracovníky kvality / výrobní kontroly, technologie apod.

Rozsah: 1 den

Stručný obsah školení

Témata školení:

1) Co je to ta kvalita? (co jsou to „znaky kvality“, a jak jsou zadány – výkresy, specifikace apod.; důraz na rozsah specifikací = tolerance; pojem „chyba“ / „vada“ / „neshoda“)

2) Různé typy specifikací (zákaznické = výkresy, normy, dohody o kvalitě apod.; mezinárodní normy a normy automotive – ISO 9001 / IATF 16949 atd.; zákonné požadavky; poznámka: nepsaná / nevyřčená očekávání zákazníka)

3) Produkt – proces – systém: produkt (co je to výrobek / produkt & jak je zadán; příklady z praxe)

4) Produkt – proces – systém: proces (co je to proces – vstupy / výstupy / zdroje; model želvy; příklady výrobních procesů; poznámka: audit procesu podle VDA 6.3)

5) Produkt – proces – systém: systém kvality (co je to systém kvality; použití modelu želvy na nevýrobní procesy; příklady nevýrobních/podpůrných procesů; poznámka: audit systému kvality podle IATF 16949)

6) Hodnocení výkonnosti procesů, klíčové ukazatele / indikátory (KPI); příklady z praxe (zmetkovitost, PPM, ukazatele produktivity apod.)

7) Kontrolní plán a jeho obsah

8) Typy výrobních kontrol (vizuální kontrola, kontrola měřením; uvolnění výroby / 1. kusu, 100%kontrola / statistická kontrola / namátková kontrola; princip samokontroly a konečné kontroly; automatické kontroly, atd.)

9) Zacházení se zmetky / neshodnými díly

10) Princip „stop při chybě“

11) Opravy / přepracování neshodných dílů a na co si při tom dát pozor

12) Prvky poka-yoke ve výrobním procesu

13) Co je to reklamace a k čemu slouží

14) Systematické postupy řešení problémů (metoda 8D, pomůcky pro nalezení kořenové příčiny: příklad metod 5W a Ishikawa)

15) Trvalé zlepšování a jeho nástroje; cyklus PDCA

16) Audit jako nástroj zlepšování (audity kvality: audit produktu / procesu / systému; cyklus auditu; audit 1., 2. a 3. stranou)

17) Základy metrologie (správa měřidel; zajištění návaznosti měření – kalibrace; systém měření; analýza způsobilosti systému měření – MSA)

Test nabytých znalostí, společná diskuse & vyhodnocení testu

Závěr školení