Auditor IATF 16949 1. a 2. stranou

Určeno pro: Interní auditory, specialisty kvality a auditory dodavatelů, koordinátory systému managementu kvality, manažery kvality

Rozsah:  2 dny

Cíle:  1) Pochopit základní principy a nejdůležitější požadavky normy IATF 16949

2) Naučit se podle této normy efektivně auditovat

Předchozí znalosti: Doporučeno předchozí základní seznámení se s normou ISO 9001

OBSAH ŠKOLENÍ

Kvalita jako shoda s požadavky; produkt – proces – systém managementu kvality (QMS); znaky (charakteristiky) kvality

Cyklus trvalého zlepšování; audit jako nástroj trvalého zlepšování; typy auditů, audity 1., 2. a 3. stranou; základní principy auditování; procesní přístup

Typy a struktura požadavků v automobilovém průmyslu; mezinárodní sdružení IATF; norma IATF 16949 jako nadstavba ISO 9001

Detailní výklad obsahu normy, se zaměřením na aplikaci a příklady z praxe:

1) Základní principy normy; některé důležité termíny a definice

2) Kontext organizace: zainteresované strany; určení rozsahu QMS; specifické požadavky zákazníka; bezpečnost produktu

3) Vedení: společenská odpovědnost; vlastníci procesu; zaměření na zákazníka; politika kvality; odpovědnosti a pravomoci

4) Plánování: rizika a příležitosti, analýza rizik, preventivní opatření a havarijní plány; cíle kvality; plánování změn

5) Podpora: zdroje (lidé, infrastruktura; monitorování a měření, laboratoř); kompetence; povědomí; dokumentace QMS

6) Provoz: plánování; návrh a vývoj; externě poskytované produkty, procesy a služby; výroba a poskytování služeb, kontrolní plán a související dokumentace, ověřování nastavení, systém TPM a management nářadí; činnosti po dodání; řízení změn; uvolňování produktů a služeb; řízení neshodných výstupů, přepracování vs. opravy

7) Hodnocení výkonnosti: monitorování a měření; statistické metody; spokojenost zákazníka; interní audity; přezkoumání QMS

8) Zlepšování: řešení problémů; ochrana proti chybám; management záruk a reklamací z pole; neustálé zlepšování

Poznámka: Plán kontroly a řízení a jeho obsah

Závěrečný test

V průběhu školení:

Případové studie (auditní situace; zjištění z auditu, jejich zpracování a hodnocení)

Tipy & triky z auditní praxe lektora, důraz na propojení teorie s praxí