Audit procesu podle normy VDA 6.3 (r. 2016) prakticky

Určeno pro: Kvalifikované interní auditory, specialisty kvality a auditory dodavatelů

Rozsah: 2-3 dny

Cíl: naučit se v praxi efektivně auditovat podle normy VDA 6.3 (vhodné především pro účastníky, kteří již mají nějaké povědomí o normě VDA 6.3, ale nemají dosud potřebnou jistotu v / zkušenosti s auditováním podle této normy)

Předchozí znalosti: kvalifikace auditora VDA 6.3

Obsah / témata workshopu

Úvod & opakování nejdůležitějších témat normy VDA 6.3 (max. ½ dne)

1)  Zahájení, představení lektora a účastníků

 2) Výběr vhodného „modelového“ výrobku a jeho výrobního procesu

pro praktickou část workshopu (tj. pro „cvičný“ audit)

3) Stanovení rozsahu „cvičného“ auditu

4) Přehled nejdůležitějších témat normy VDA 6.3

(produkt – proces – systém; typy auditů; procesní přístup; model želvy; struktura normy)

  5) Prvky procesu podle VDA 6.3 a jejich použití během životního cyklu produktu

6)  Katalog otázek VDA 6.3 a jeho použití v praxi

Praktická část workshopu (cca. 1½ – 2½ dne, s lektorem v roli kouče):

   1) Příprava „cvičného“ auditu

 2)  Provedení auditu na vybraném „modelovém“ výrobním procesu,

popř. i na podpůrných procesech (v předem dohodnutém rozsahu)

  3) Formulace neshod a společné vyhodnocení auditu

   4) Příprava zprávy z auditu

  5) Simulace závěrečného meetingu

6)  Diskuse možných / očekávaných nápravných opatření

V průběhu celého workshopu: tipy a triky z auditorské praxe lektora

Závěrečná diskuse & závěr workshopu