Případová studie – ESW Bohemia k.s.

 

 

Komplexní podpora při zavádění nové revize normy IATF 16949:2016

Ředitel závodu pan Budinka a vedoucí kvality pan Pfleger mě oslovili koncem roku 2017, kdy potřebovali pomoci s přechodem na novou normu IATF 16949. Po zhodnocení situace jsme společně naplánovali a následně zrealizovali následující kroky:

 

Školení „Seznámení s novou revizí normy IATF 16949:2016“

(listopad 2017)

Proškoleni byli klíčoví zaměstnanci : ředitel závodu, vedoucí kvality, vedoucí výroby, vedoucí nových projektů, vedoucí plánování výroby.

GAP analýza + vytvoření plánu opatření

(leden 2018)

Revize současného systému kvality a firemních procesů, identifikace bodů, ve kterých se systém lišil od požadavků nové normy, vytvoření  plánu opatření s návrhem řešení.

Zavedení naplánovaných opatření

(leden 2018 – březen 2018)

Pracovníci společnosti ESW Bohemia zavedli  opatření, naplánovaná v rámci GAP analýzy. Proběhlo několik telefonických konzultací mezi mnou a vedoucím kvality ESW.

 

Interní audit systému managementu kvality podle normy IATF 16949:2016

(březen 2018)

V rámci interního auditu (jehož provedení je normou předepsáno) jsem ověřil zavedení naplánovaných opatření a dohodli jsme se na dalších úkolech.

 

Přechodový audit systému managementu kvality podle normy IATF 16949:2016

(duben 2018)

Ve společnosti ESW Bohemia proběhl (již bez mé přítomnosti) přechodový audit IATF 16949:2016. Závod prošel auditem úspěšně a bez vážnějších odchylek, ke spokojenosti jejích představitelů.

 

Interní audit systému managementu kvality podle normy IATF 16949:2016

(naplánován na leden 2019)

Podle programu interních auditů je nutné provést další interní audit, jehož přípravou a provedením jsem pověřen.